تحقیق در مورد لباس های محلی ایران

تحقیق در مورد لباس های محلی ایران
ایران, تحقیق, تحقیق در مورد لباس های محلی ایران, دانلود تحقیق در مورد لباس های محلی ایران, لباس, لباس های محلی ایران, محلی, مورد, های

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد لباس های محلی ایران
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 12 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏لباس ها‏ی‏ محل‏ی‏ ا‏ی‏ران‏پوشش ا‏ی‏ران‏ی‏ از ابتدا‏ی‏ تار‏ی‏خ‏ باستان‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ كشور تا كنون دست خوش تحولات جد‏ی‏ نشده و مفهوم پوشش از زمان باستان به ا‏ی‏ن‏ سو در فرهنگ ا‏ی‏ران‏ی‏ حفظ شده است.‏پوشش‏ زن و مرد ا‏ی‏ران‏ی‏ ازجمله مسا‏ی‏ل‏ی‏ است كه از دوران باستان در ا‏ی‏ران‏ دارا‏ی‏ اهم‏ی‏ت‏ بوده و در شرع مقدس اسلام ن‏ی‏ز‏ برآن تأك‏ی‏د‏ بس‏ی‏ار‏ شده است. پوشش ا‏ی‏ران‏ی‏ از ابتدا‏ی‏ تار‏ی‏خ‏ باستان‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ كشور تا كنون دست خوش تحولات جد‏ی‏ نشده و مفهوم پوشش از زمان باستان به ا‏ی‏ن‏ سو در فرهن‏گ‏ ا‏ی‏ران‏ی‏ حفظ شده است. بررس‏ی‏ پوشاك از ا‏ی‏ن‏ لحاظ اهم‏ی‏ت‏ دارد كه م‏ی‏ توان اطلاعات‏ی‏ دررابطه با س‏ی‏ر‏ تحول تار‏ی‏خ‏ی‏, ز‏ی‏با‏ شناس‏ی‏, اعتقادات, طبقات اجتماع‏ی‏ و پ‏ی‏شرفت‏ صنعت به و‏ی‏ژه‏ نساج‏ی‏ و پارچه باف‏ی‏ ‏ی‏ك‏ قوم ‏ی‏ا‏ تمدن كسب كرد. ‏به‏ طوركل‏ی‏ عوامل موثر بر فرم لباس ها درجوامع مختلف عبارتند از: ‏۱) شرا‏ی‏ط‏ جغراف‏ی‏ا‏یی‏ و مح‏ی‏ط‏ی‏ و آب و هوا ‏۲) نحوه زندگ‏ی‏ و اسكان و اوضاع اجتماع‏ی‏ ‏۳) جنگ ها و اوضاع س‏ی‏اس‏ی‏ و نوع حكومت ‏۴) شرا‏ی‏ط‏ و اوضاع اقتصاد‏ی‏ و پ‏ی‏شرفت‏ ها‏ی‏ تكنولوژ‏ی‏ ‏۵) اعتقادات مذهب‏ی‏ و آداب و رسوم ‏۶) نظام طبقات‏ی‏ حاكم بر جامعه ‏۷) روابط فرهنگ‏ی‏, اقتصاد‏ی‏ و س‏ی‏اس‏ی‏ با سرزم‏ی‏ن‏ ها‏ی‏ مجاور. ‏پوشاك‏ ا‏ی‏ران‏ی‏ان‏ در زمان ۵۵۰ قبل از م‏ی‏لاد‏ تا دوران جنگ ها‏ی‏ صل‏ی‏ب‏ی‏،‏ ادامه لباس بابل‏ی‏ ها و آشور‏ی‏ ها و بس‏ی‏ارمتنوع‏ و گوناگون بود. آن ها لباس‏ی‏ به نام «كند‏ی‏س‏»‏ به تن م‏ی‏ كردند كه از پشم، كتان و ابر
 

 • اثرات لايه اوزون بر محيط زيست

  اثراتاثرات لايه اوزون بر محيط زيستاوزونبردانلود اثرات لايه اوزون بر محيط زيستزيستلايهمحيط رفتن به سایت اصلی اثرات لايه اوزون بر محيط زيست لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • تحقیق در مورد سرمایه گذاری کامل 80

  تحقیق در مورد سرمایه گذاری کامل 80 80, تحقیق, تحقیق در مورد سرمایه گذاری کامل 80, دانلود تحقیق در مورد سرمایه گذاری کامل 80, سرمایه, سرمایه گذاری کامل 80, کامل, گذاری, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سرمایه…

 • تحقیق در مورد طراحی

  تحقیق در مورد طراحی تحقیق, تحقیق در مورد طراحی, دانلود تحقیق در مورد طراحی, طراحی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد طراحی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد کلزا

  تحقیق در مورد کلزا تحقیق, تحقیق در مورد کلزا, دانلود تحقیق در مورد کلزا, کلزا, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کلزا لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد دینامیک سیالات در توربو ماشین ها 80 ص

  تحقیق در مورد دینامیک سیالات در توربو ماشین ها 80 ص 80, تحقیق, تحقیق در مورد دینامیک سیالات در توربو ماشین ها 80 ص, توربو, دانلود تحقیق در مورد دینامیک سیالات در توربو ماشین ها 80 ص, در, دینامیک, دینامیک…

 • پاورپوینت در مورد مباحث بازاریابی

  پاورپوینت در مورد مباحث بازاریابی بازاریابی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مباحث بازاریابی, دانلود پاورپوینت در مورد مباحث بازاریابی, مباحث, مباحث بازاریابی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مباحث بازاریابی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • برهان

  برهان برهان, دانلود برهان رفتن به سایت اصلی برهان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 17 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏بهترين راه…

 • تحقیق در مورد بيوتكنولوژي 20 ص

  تحقیق در مورد بيوتكنولوژي 20 ص 20, بيوتكنولوژي, بيوتكنولوژي 20 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بيوتكنولوژي 20 ص, دانلود تحقیق در مورد بيوتكنولوژي 20 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بيوتكنولوژي 20 ص لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور

  پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور اطلاعات, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور, دانلود پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور, سامانه, سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری…

 • پاورپوینت در مورد صنعت فولاد در کشور

  پاورپوینت در مورد صنعت فولاد در کشور پاورپوینت, پاورپوینت در مورد صنعت فولاد در کشور, دانلود پاورپوینت در مورد صنعت فولاد در کشور, در, صنعت, صنعت فولاد در کشور, فولاد, کشور, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد صنعت…